Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ''alebeka.wkom.pl'' zwanego dalej Serwisem. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1. Korzystanie z Serwisu umożliwia użytkownikom nieodpłatne umieszczanie określonych filmików oraz zdjęć wyłącznie w celach rozrywkowych.
2. Zabrania się umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem.
3. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze erotycznym i pornograficznym, naruszających uczucia religijne, propagujące przemoc oraz treści zamieszczane z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez innych użytkowników.
5. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych zdjęć i filmików odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
6. Jeżeli jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Serwisu z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika filmów, zdjęć bądź innych treści, użytkownik zobowiązany będzie na żądanie Administratora Serwisu lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.


stat4u